Dziennik elektroniczny

Przypominam, że pismem z dnia 23 kwietnia 2019 r. Dyrektor CEA zobowiązał wszystkie szkoły artystyczne, prowadzone przez MKiDN do wprowadzenia z dniem 1 września 2019 r. dzienników elektronicznych. W swoim piśmie Dyrektor CEA pisze:” Centrum zobowiązuje Państwa do dokonania rozpoznania rynku w zakresie dostępnych rozwiązań dziennika elektronicznego oraz do wyboru możliwie najbardziej praktycznego, adekwatnego do potrzeb szkoły dziennika elektronicznego i wdrożenia jego stosowania od roku szkolnego 2019/20″.

 

dziennik elektroniczny