Testy on-line z harmonii dla uczniów szkół muzycznych II stopnia

Szanowni Państwo

Na stronie Centrum Edukacji Artystycznej https://cea-art.pl/harmonia/ prezentowany jest pilotażowy projekt internetowej platformy do tworzenia i rozwiązywania zadań testowych z przedmiotu HARMONIA w szkołach muzycznych II stopnia. Udostępnione są przykładowe zadania opracowane przez nauczycieli harmonii z różnych regionów Polski. Zachęcamy nauczycieli i uczniów do anonimowego rozwiązywania przykładowych zadań. Testy można rozwiązywać za pomocą dowolnych urządzeń mobilnych (laptop, tablet, smartfon).

Daniel Dramowicz
koordynator projektu PSM I i II st. w Olsztynie
harmoniapraktyczna@gmail.com

Więcej szczegółów w pliku do pobrania: