Test z kształcenia słuchu – delegowani nauczyciele

W załączniku zamieszczam przydział nauczycieli do komisji nadzorujących przebieg testu CEA z kształcenia słuchu i audycji muzycznych, który odbędzie się w dniu 19 marca 2019 r. o godz. 16.30. Przypominam, że komisje zbierają się w siedzibie szkoły pod przewodnictwem dyrektora szkoły o godz. 14.00. Za sprawny przebieg testu odpowiedzialny jest dyrektor. Przypominam także, że koperty z pracami uczniów należy dostarczyć najpóźniej do godz. 12.00 w dniu 20 marca br. do PSM I st w Łańcucie