Ocena pracy nauczyciela – aktualizacja materiałów pomocniczych

Zapraszam do pobrania zaktualizowanych materiałów pomocniczych dotyczących oceny pracy nauczyciela. Główna zmiana dotyczy nazwy dokumentu bazowego, który otrzymał określenie “Procedury oceny pracy nauczyciela” i drobnych zmian w treści załączników..

Pliki do pobrania: