Informacja CEA w sprawie ochrony danych osobowych – PILNE

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół

Proszę o zapoznanie się z materiałami informacyjnymi o zakresie planowanych działań nadzorczych Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych na 2019 r.  Charakter i obszary kontroli mogą obejmować także PODMIOTY podległe CEA. Dyrektorzy szkół są zobowiązani do przesłania do mnie wypełnionej tabeli (w załączniku) w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2019 r. w formie skanu podpisanego i opieczętowanego przez dyrektora szkoły. Przyjmuję każdą wersję odpowiedzi – zarówno wykonanie jak również niewykonanie lub w trakcie realizacji.

Wizytator
Krzysztof Szczepaniak

Do pobrania: