Badania testowe – kształcenie słuchu i audycje muzyczne

Zgodnie z informacją zawartą w dokumencie “Procedury organizacji badań testowych…” zamieszczonym na stronie www.cea.art.pl w dniu 19 marca 2019 r. o godz. 16.30 w całym kraju przeprowadzony zostanie test z kształcenia słuchu i audycji muzycznych dla uczniów PSM I st i OSM I st.

W związku z tym proszę o wytypowanie dwóch nauczycieli (instrumentalistów) z każdej szkoły i przesłanie nazwisk tych nauczycieli na mój adres do dnia 8 marca 2019r. Nauczyciele ci będą członkami komisji przeprowadzających w/w test.