Seminarium regionalne – wiolonczela

W dniu 3 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 9.00 w ZSM Nr 2 w Rzeszowie odbędzie się seminarium i warsztaty dla nauczycieli i uczniów klas wiolonczeli szkół muzycznych I i II st naszego regionu. Zajęcia poprowadzi mgr Ewa Maria Groblewska z Warszawy. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Panią Adrianną Sawą w ZSM Nr 2 w Rzeszowie – tel. 600-355-719. Nauczyciele uczestniczący w spotkaniu otrzymają stosowne zaświadczenia.