Prezes UODO przedstawił zakres kontroli RODO

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Informacje o planowanych działaniach urzędu ochrony danych osobowych.

PRZEDMIOTEM KONTROLI URZĘDU MOGĄ BYĆ WSZYSTKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SPEŁNIAJĄCE WARUNKI TAKIE JAK.:

  1. Udostępnianie danych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz sposób wysyłania korespondencji zawierającej dane osobowe.
  2. Sposób prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych i sposób dokumentowania przez administratora danych naruszeń ochrony danych osobowych.
  3. Brokerzy danych w zakresie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.
  4. Szkoły i placówki oświatowe – przetwarzanie danych osobowych rejestrowanych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego – cd. sektora rozpoczętego w IV kwartale 2018 r. (sektor zatrudnienia i szkolnictwa).
  5. 5 . Pracodawcy – przetwarzanie danych osobowych rejestrowanych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego (sektor zatrudnienia i szkolnictwa).

Przetwarzanie danych w związku z rekrutacją. NALEŻY DOSTRZEGAĆ REKRUTACJĘ PRACOWNICZĄ I UCZNIOWSKĄ JAKO DWA ODRĘBNE PROCESY.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM ZWRACAM UWAGĄ NA KONIECZNOŚĆ ZAKOŃCZENIA PRAC NAD DOKUMENTACJĄ ZGODNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z RODO [W SZKOŁACH I PLACÓWKACH BĘDĄCYCH W TRAKCIE OPRACOWANIA], LUB WERYFIKACJI PÓŁROCZNEGO STOSOWANIA OPRACOWAŃ ZATWIERDZONYCH W SZKOLE – W ZWIĄZKU ZE ZMIANAMI PRAWA W OSTATNICH MIESIĄCACH.

ZAKRES KONTROLI NIE ZOSTAŁ W WYTYCZNYCH WYDZIELONY NA SZKOŁY PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE [LUB BEZ UPRAWNIEŃ SZKOŁY PUBLICZNEJ ].

DYREKTOROM SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH WARTO ZASYGNALIZOWAĆ I PODPOWIEDZIEĆ USTAWOWE OBOWIĄZKI I ZADANIA WYPEŁNIANIA PRZEPISÓW PRAWA OŚWIATOWEGO, KODEKSU PRACY I RODO W ICH DZIAŁANIACH EDUKACYJNYCH I PRACOWNICZYCH.

INSPEKTOR ODO
CEA WARSZAWA
felinski@cea.art.pl

Do pobrania: