Doskonalenie zawodowe nauczycieli w regionie w 2019 r.

Informuję, że Dyrektor CEA w Warszawie zatwierdził plan doskonalenia zawodowego nauczycieli w regionie rzeszowskim na 2019 r. Szkoły, organizujące formy doskonalenia wskazane w planie, proszone są o w miarę wczesne wystąpienie z preliminarzem kosztów do CEA. Proszę pamiętać także o terminowym, jak najszybszym rozliczeniu organizowanej formy doskonalenia zawodowego. W bezpośrednim kontakcie ze mną poszczególne szkoły, organizujące fory doskonalenia zawodowego nauczycieli, otrzymają informację o wysokości środków przeznaczonych na realizację danej formy doskonalenia.

A oto zatwierdzone formy doskonalenia zawodowego nauczycieli w regionie rzeszowskim w 2019 r. ;

1. Regionalne seminarium dla nauczycieli kształcenia słuchu ‘organizacja czasu pracy na lekcji w kontekście ogólnopolskich badań testowych – T. Taradejna – PSM I st Przeworsk – kwiecień

2. Warsztaty dla nauczycieli rytmiki ” kanony wokalno – ruchowe w klasach I – III. Instrumentacja piosenek dziecięcych” – J. Tomkowska – PSM I st Strzyżów – kwiecień

3. Warsztaty dla nauczycieli gry na fortepianie ” Problemy interpretacyjne utworów fortepianowych w kontekście możliwości technicznych wykonawcy” – prof. A. Tatarski – ZSM nr 2 Rzeszów –  kwiecień

4. Warsztaty ” Problematyka warsztatu gry młodego wiolonczelisty – najczęściej spotykane błędy i ich eliminowanie” – E. Groblewska – ZSM nr 2 Rzeszów – kwiecień

5. Warsztaty dla nauczycieli akordeonu ” Praca nad interpretacją utworów kompozytorów współczesnych” – prof. B. Dowlasz – PSM I i II st Sanok – kwiecień

6. Warsztaty gry na trąbce “Praca nad kształtowaniem prawidłowego rozwoju aparatu oddechowego i aparatu gry w kontekście najnowszych metod nauczania gry na instr. dętych blaszanych” – prof. M. Dzikowska – ZSM nr 1 Rzeszów – kwiecień

7. Mistrzowskie warsztaty perkusyjne ” Dobór repertuaru i interpretacja utworów w kontekście wniosków z przesłuchań” – prof. J. Wota i dr hab. H. Mikołajczyk – PSM I i II st Sanok – maj

8. Seminarium i warsztaty dla nauczycieli kształcenia słuchu ” Niestraszny diabeł – o naturze i rozwoju słuchu muzycznego” – dr G. Draus – ZSM Nr 1 Rzeszów – wrzesień

9. Seminarium i warsztaty dla skrzypków ” Technika a interpretacja w nauce gry na skrzypcach” – A. Szymczewska – ZSM Nr 1 Rzeszów – wrzesień

10. Seminarium i warsztaty dla pianistów ‘ Wprowadzanie elementów techniki pianistycznej w początkowym etapie kształcenia w szkole muzycznej I st” – prof. M. Pabich – ZSM Nr 1 Rzeszów – listopad.