Rozliczenie urlopów Dyrektorów za 2018 r.

W związku ze stwierdzonymi nieścisłościami w realizacji planu urlopów wypoczynkowych przez dyrektorów w 2018 r. proszę w terminie do 18 stycznia 2019 r. przedłożyć pisemne (podpisane) oświadczenia dyrektorów, w jakich dniach wykorzystali w 2018 r. swój urlop wypoczynkowy. Informację tę proszę przesłać do mojego biura w trybie pilnym.

Uwaga! – Dotyczy tylko dyrektorów szkół prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.