Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Felice Guitar Quartet – uczniów klasy gitary mgra Roberta Polańskiego – Warszawa 30 X 2018 r.

Z radością informujemy, że 30 października 2018 r. o godz. 12.00 w Sali Balowej
na Zamku Królewskim w Warszawie

Zespół FELICE GUITAR QUARTET

działający dotychczas przy Szkole Muzycznej II stopnia Towarzystwa Muzycznego w Jarosławiu,
a od września br. kontynuujący naukę w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu

w składzie: Natalia Kornatka, Dorota Perczyńska, Olga Hala i Kacper Kardasiński
z klasy gitary klasycznej mgra ROBERTA POLAŃSKIEGO

odebrał stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
za osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2017/2018.

Zespół FELICE GUITAR QUARTET był również wykonawcą części artystycznej
towarzyszącej temu wydarzeniu.

Młodym Artystom oraz Panu mgr Robertowi Polańskiemu

S E R D E C Z N I E   G R A T U L U J E M Y !!!