Narada dyrektorów

W dniu 15 listopada 2018 r. ( czwartek) o godz. 10.00 w ZSM Nr 2 w Rzeszowie odbędzie się narada dyrektorów wszystkich szkół artystycznych naszego regionu. Podstawowym tematem spotkania będzie dyskusja na temat propozycji “Wskaźników oceny pracy nauczyciela szkoły artystycznej”. Propozycje Regulaminu i wskaźników otrzymaliście Państwo od Pana G. Wójcikiewicza na swoje adresy e – mailowe. Proszę z tymi propozycjami zapoznać  członków rad pedagogicznych, a ewentualne uwagi i wnioski proszę przedstawić na spotkaniu dyrektorów.