RODO – Ważne!!! – Terminowe!!!

Do dnia 12 listopada 2018 r. proszę przesłać do mnie wypełniony Załącznik nr 1 do pisma Dyrektora CEA  L.dz. 543/2018 z dnia 24 stycznia skierowanego do dyrektorów szkół artystycznych w Polsce. Polecenie to dotyczy dyrektorów wszystkich szkół publicznych (MKiDN oraz JST), a także dyrektorów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

.INFORMACJA IODO DO SZKÓŁ ART.-1