Doskonalenie zawodowe nauczycieli – region – 2019 r.

Do dnia 26 listopada 2018 r. oczekuję na propozycje różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli o zasięgu regionalnym. Zakwalifikowane propozycje będą w całości finansowane przez CEA, bez konieczności uruchomiania własnych środków finansowych szkoły. Doskonalenie adresowane musi być do nauczycieli danej specjalności w całym regionie. CEA pokryje koszty 10 tego typu szkoleń w 2019 r. dla każdego regionu.

W zgłoszeniu proszę podać temat szkolenia, nazwisko ( z tytułem naukowym) prowadzącego, termin, przewidywany koszt (honorarium, hotel, wyżywienie i koszty podróży). Tematyka doskonalenia powinna korespondować z problemami zauważonymi w trakcie realizacji nadzoru pedagogicznego.