Ogólnopolskie Warsztaty Fletowe w ZPSM nr 4 w Warszawie

Serdecznie zapraszam nauczycieli flecistów wraz z uczniami na Ogólnopolskie Warsztaty Fletowe, które odbędą się w dniach 16-17 listopada 2018 r. w ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego ul. Krasińskiego 1 01-530, Warszawa. Decyduje kolejność zgłoszeń. Na formularzu zgłoszeniowym prosimy o informację czy nauczyciel przyjeżdża z uczniem jako uczestnik czynny czy jako słuchacz. Organizator nie zapewnia noclegu. Istniej możliwość kupienia na miejscu obiadu.

Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 8 listopada 2018 r. na adres biura wizytatora: biuro.warszawa@cea.art.pl

Z poważaniem
Agnieszka Witomska
Wizytator Regionu Mazowieckiego

Do pobrania: