Monitorowanie pracy szkół w roku szk. 2018/19

W “Harmonogramie nadzoru pedagogicznego w regionie rzeszowskim w roku szk. 2018/19” monitoringiem objęte zostały następujące szkoły:

“Monitorowanie przesłuchań organizowanych przez CEA w zakresie fortepianu – dobór etiudy wirtuozowskiej pod względem poziomu trudności” – wszystkie szkoły muzyczne II st biorące udział w przesłuchaniach.

“Monitorowanie przeglądów organizowanych przez CEA – rysunek – świadome posługiwanie się środkami wyrazu plastycznego w realizacji rysunku studyjnego postaci” – wszystkie szkoły plastyczne biorące udział w przeglądzie.

“Monitorowanie działań związanych z 100 rocznicą odzyskania niepodległości – wychowanie do  wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów” – wszystkie szkoły artystyczne  ( do 31 grudnia 2018 r. oczekuję krótkiej pisemnej informacji na ten temat).