Zgłoszenia uczestników przesłuchań

W związku z rozpoczynającymi się niebawem Ogólnopolskimi Przesłuchaniami uczniów szkół muzycznych I i II st proszę o przestrzeganie dwutygodniowego terminu zgłoszenia ucznia do organizatorów. Szkoły organizujące przesłuchania zamieszczą na swoich stronach internetowych dokładne informacje i terminy zgłoszeń uczestników, podadzą harmonogram ewentualnych prób i występów. Aby to uczynić organizatorzy muszą (!!!) otrzymać najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem przesłuchań dokładnie wypełnione karty zgłoszeń.

Proszę nauczycieli, aby raz jeszcze sprawdzili, czy zgłaszane utwory odpowiadają wymaganiom ustalonym w repertuarze przesłuchań.