Makroregionalne Przesłuchania CEA Uczniów Klas Instrumentów Dętych Drewnianych Szkół Muzycznych II stopnia – ZPSM w Jarosławiu

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu jako współorganizator Makroregionalnych Przesłuchań  CEA Uczniów Klas Instrumentów Dętych Drewnianych Szkół Muzycznych II stopnia (region podkarpacki, lubelski, małopolski)  w dniach 19-20 listopada 2018 r. informuje, że karty zgłoszeń należy przesłać drogą mailową do dnia 6 listopada  2018 r. na adres  cea.jaroslaw@gmail.com

Karta  zgłoszenia do pobrania

 

W przypadku pobierania karty ze strony CEA prosimy o dopisanie formuły:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji Makroregionalnych Przesłuchań CEA Uczniów Klas Instrumentów Dętych Drewnianych”.

 …………………………………………………………………..

         Podpis pełnoletniego uczestnika lub rodzica                    

                          (opiekuna prawnego)

 

Koordynator:  Bogusław Pawlak – wicedyrektor ZPSM

Tel.  606 722 310

 

Zapraszamy na zpsm.jaroslaw.pl