Zasady Przesłuchań CEA – sprostowanie

Podana przeze mnie na zebraniu dyrektorów w dniu 23 maja 2018 r.informacja, dotycząca przesłuchań CEA w roku szk. 2018/19, w jednym szczególe uległa zmianie. Mimo wcześniejszych ustaleń, w wersji opublikowanej na stronie internetowej CEA, informacja o reprezentowaniu szkoły przez uczniów z poszczególnych instrumentów otrzymała inny zapis. Obecnie obowiązująca wersja to zapisy znajdujące się na stronie CEA i zobowiązujące szkoły do wystawienia przynajmniej jednego ucznia od każdego (!!!) nauczyciela uczącego w klasach objętych przesłuchaniami.