Nowy druk – powołanie wicedyrektora

CEA przesłało nowy druk stanowiący załącznik nr 6 do arkusza organizacji roku szkolnego, dotyczący powołania wicedyrektora szkoły.

 

 

Wicedyrektor – druk