Druki sprawozdań rocznych dyrektorów

W załączeniu zamieszczam wzory sprawozdań dla dyrektorów szkół artystycznych, które po pobraniu proszę sprawdzić i ewentualne uwagi przekazać do mnie do dnia 1 maja 2018 r. Jednocześnie informuję, że wypełnione sprawozdania proszę przesyłać po zakończeniu zajęć dydaktycznych do dnia 6 lipca 2018 r.

Do pobrania: