Tworzenie i dopuszczenie nowych programów nauczania

W związku z przygotowaniem CEA do tworzenia oferty doskonalenia z zakresu tworzenia nowych programów nauczania zalecono, aby wszystkie szkoły artystyczne, prowadzone przez MKiDN, przesłały do CEA do 30 marca br. następujące programy nauczania:

Szkoły muzyczne I st – “Fortepian”, “Skrzypce”, “Flet”, “Perkusja”.

Szkoły muzyczne II st – “Fortepian”, “Skrzypce”

Szkoły plastyczne – “Rysunek i malarstwo”, “Rzeźba”, “Projektowanie graficzne” (lub inną specjalizacje realizowana w szkole)

Programy należy przesłać drogą elektroniczną w formie plików w formacie PDF.