Materiały z konferencji dla dyrektorów

Informuję dyrektorów, że jestem w posiadaniu materiałów z konferencji dla dyrektorów szkół artystycznych, która w listopadzie odbyła się w Krakowie. Jeśli ktoś jest zainteresowany tymi materiałami ( w szczególności dot. statutów), to proszę o przekazanie drogą i – mailową adresu, na jaki można te materiały przekazać. Nie mogę ich publikować na stronie interntowej ze względu na brak upoważnienia do takiej czynności.