Raport z zasad muzyki

Na stronie internetowej CEA ukazał się raport z badania poziomu kształcenia z przedmiotu “Zasady muzyki z elementami edycji nut” w szkołach muzycznych II st. Badanie przeprowadzone było w maju i czerwcu br. Bardzo proszę dyrektorów szkół muzycznych II st o zapoznanie się z wynikami raportu ( niestety nie najlepszymi dla naszego regionu) i uwzględnienie tematyki objętej tym badaniem w planach doskonalenia zawodowego w roku szkolnym 2017/18.