Wzór aneksu do organizacji roku szkolnego

W załączeniu przekazuję  wzór aneksu do arkusza organizacji roku szkolnego. W regionie rzeszowskim jest on już od dawna używany i sprawdził się. Dyrektorów z regionu lubelskiego proszę o wprowadzenie tego wzoru. Użycie tego wzoru aneksu zwalnia z konieczności stosowania innych dokumentów, np. ponownego tworzenia w exelu nowego arkusza organizacji po zmianach. wzor-ankes-nr-rok-szkolny-2016-2017