Szkoły plastyczne

GODZINY PONADWYMIAROWE DLA DYREKTORÓW

Komunikat dotyczy dyrektorów szkół prowadzonych przez MKiDN. Przy wypełnianiu wniosku o wyrażenie zgody na realizowanie godzin ponadwymiarowych przez dyrektora, proszę w uzasadnieniu stosować zasady podane w załączonym przykładzie. Tylko tak wypełnione wnioski będą rozpatrywane. Do pobrania: Wzorzec uzasadnienia (DOCX)

Ogólnopolski Przegląd Wyróżnionych Prac Dyplomowych – Biennale DYPLOMÓW 2017

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu artystycznym, które odbędzie się w 31 maja 2017 roku w Zespole Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie. Ogólnopolski Przegląd Wyróżnionych Prac Dyplomowych – Biennale DYPLOMÓW 2017 – zaprezentuje osiągnięcia średnich szkół plastycznych makroregionu południowo-wschodniego w…
Więcej

Zestawienie dla CEA – tabele i pismo wyjaśniające.

Szanowni Państwo W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami ze strony szkół, dotyczącymi opracowania listy najważniejszych konkursów dla szkół artystycznych w poszczególnych specjalnościach, Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informuje, że na ww. liście powinny znaleźć się konkursy rekomendowane przez szkołę,…
Więcej

Wykaz najważniejszych konkursów – zestawienie dla CEA

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół W związku z tworzeniem nowego kalendarza konkursów dla szkół artystycznych (plastyczne też), proszę o zapoznanie się z pismem, które otrzymałem z CEA i ustalenie z radami pedagogicznymi wykazu wg. załączonego wzoru. Wypełnione tabele proszę przesłać na…
Więcej

Pismo w sprawie obowiązku sprawozdawczości w SIO według stanu na dzień 31 marca 2017

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół artystycznych Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie przypomina, że zgodnie z ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2016.1927-j.t. zm. Dz.U.2016.1984-art.21) obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na…
Więcej