Pilne informacje

Dane ze szkół publicznych (MKiDN oraz JST)

Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie zobowiązało wizytatorów do zebrania danych ze szkół prowadzonych przez MKiDN oraz przez samorządy lokalne dotyczących odpowiedzi na następujące pytania: Czy szkoła posiada odpowiednią infrastrukturę do prowadzenia profesjonalnej działalności kulturalnej dostępnej dla ogółu społeczeństwa (m.in. sale…
Więcej

Konferencje szkoleniowe DYREKTORÓW SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH I PLACÓWEK

CEA zaprasza DYREKTORÓW szkół artystycznych i placówek prowadzonych przez MKiDN oraz JST na OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ SZKOLENIOWĄ „Efektywne metody kierowania pracą szkoły artystycznej w kontekście zmian od 1 września 2018 r.”. Szkolenie dla DYREKTORÓW odbędzie się w terminach i miejscach określonych w KOMUNIKACIE. Sprawy…
Więcej