Archiwum: Krzysztof Szczepaniak

Dane ze szkół publicznych (MKiDN oraz JST)

Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie zobowiązało wizytatorów do zebrania danych ze szkół prowadzonych przez MKiDN oraz przez samorządy lokalne dotyczących odpowiedzi na następujące pytania: Czy szkoła posiada odpowiednią infrastrukturę do prowadzenia profesjonalnej działalności kulturalnej dostępnej dla ogółu społeczeństwa (m.in. sale…
Więcej

Zbiór przepisów dot. systemu oceniania, klasyfikowani i promowania

Uprzejmie informuję, że Pan Daniel Dramowicz – były wizytator w regionie warmińsko – mazurskim, opracował  „Zbiór przepisów dotyczących systemu oceniania, klasyfikowani i promowania w szkołach artystycznych”. Wszystkich dyrektorów, zainteresowanych tym opracowaniem, proszę o kontakt droga e – mailową ze mną…
Więcej

Zgłoszenia uczestników przesłuchań

W związku z rozpoczynającymi się niebawem Ogólnopolskimi Przesłuchaniami uczniów szkół muzycznych I i II st proszę o przestrzeganie dwutygodniowego terminu zgłoszenia ucznia do organizatorów. Szkoły organizujące przesłuchania zamieszczą na swoich stronach internetowych dokładne informacje i terminy zgłoszeń uczestników, podadzą harmonogram…
Więcej