Nieoczekiwane a zarazem piękne sukcesy sekcji Instrumentów Dętych ZPSM w Jarosławiu w stolicy Serbii

Miło nam zakomunikować o sukcesach naszych uczniów podczas IX Międzynarodowego Konkursu Muzycznego który miał miejsce w Belgradzie-Serbia. Uczennice fletu pani mgr Jolanty Antonik odpowiednio w swych grupach wiekowych zajęły same czołowe miejsca:

  • Maria Kłoda I miejsce
  • Weronika Korczyńska I miejsce
  • Maja Korczewska I miejsce
  • Izabela Dobrowolska I miejsce

Uczeń klasy trąbki pana mgr Franciszka Lotycza – Krzysztof Dymnicki uplasował się na II miejscu.

Do sukcesów w dużej mierze przyczynił się pan mgr Wojciech Majchrowicz akompaniując wszystkim nagrodzonym uczniom. Należy również zaznaczyć ze w/w nauczyciele zostali docenieni przez Jury konkursu certyfikatami.