Godziny ponadwymiarowe kadry kierowniczej – przypomnienie

Przypominam, że kadra kierownicza szkół prowadzonych przez MKiDN składa wnioski pisemne o godz. ponadwymiarowe wg. wzoru podanego w komunikacie na tej stronie w dniu 29 maja 2018 r. Wcześniej wysłane wnioski niezgodne z podanym wzorem, są nieważne.