Sukcesy na 5 Ogólnopolskim Konkursie Z. Noskowskiego W Brzesku

15 kwietnia 2018 r. odbył się 5 Ogólnopolski Konkurs Z. Noskowskiego W Brzesku. Konkurs przeznaczony był dla dzieci i młodzieży do lat 21, kształcących się w śpiewie klasycznym. Celem konkursu jest propagowanie prawidłowej emisji i higieny głosu wśród dzieci i młodzieży oraz popularyzacja klasycznej muzyki wokalnej i polskiej liryki wokalnej.

Jury w składzie: przewodnicząca dr hab. M. Seremet – Dziewięciu (AK. Muz w Krakowie) Prof. A. Kobierska (AK. Muz. Katowice) Prof. Grażyna Flicińska – Panfil (AK. Muz. Poznań) przyznało:

  • Katarzyna Karpińska – 2 miejsce w I kategorii (nauczyciel: J. Kot – Ochał)
  • Łukasz Kuźmiak – 1 miejsce w II kategorii (nauczyciel: O. Popowicz)
  • Wiktoria Oleksińska – 1 miejsce w III kategorii (nauczyciel: O. Popowicz)