Awans zawodowy nauczyciela – szkolenie

W dniu 25 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 10.00 w ZSM Nr 2 w Rzeszowie odbędzie się szkolenie adresowane do nauczycieli przygotowujących się do awansu na kolejne stopnie. W trakcie szkolenia omówię zagadnienia dotyczące przygotowania dokumentacji oraz przebiegu spotkania z komisją kwalifikacyjną lub egzaminacyjną. Jednocześnie przypominam, że sprawy awansu zawodowego nauczycieli reguluje art. 9a – i Karty Nauczyciela oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Oba akty prawne dostępne są na stronie www.cea,art.pl w zakładce „Akty prawne – wydział prawny”.