Międzynarodowa Wystawa RZESZÓW – PRESZÓW

Prawdziwa sztuka uskrzydla, dodaje sił, upiększa rzeczywistość, ludzi czyni lepszymi, a świat piękniejszym….

28 lutego bieżącego roku Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych pan Zenobiusz KAJDA wraz z wicedyrektorem panem Radomirem DAWIDZIAKIEM, w ramach współpracy międzynarodowej naszej szkoły, uczestniczyli w wernisażu prac uczniów średnich szkół artystycznych w Preszowie. Wspólnie z dyrekcją słowackiej placówki – Strednà Umeleckà Škola – paniami: Kataríną PINDEŠOVĄ, Adrianą HUGECOVĄ i Lýdią ŠTECOVĄ, oraz nauczycielami, młodzieżą i zaproszonymi gośćmi, podziwiali prace uczniów naszych szkół.

Tytuł wystawy, inter –secions PRE- NIKY znakomicie określił tematykę spotkania, podkreślił: różnorodność prac, technik, wrażliwość młodych artystów i sposoby postrzegania sztuki, które powstając w pracowniach rysunku i malarstwa, rzeźby, projektowania graficznego, snycerstwa, kowalstwa artystycznego i metaloplastyki, ceramiki, fotografii, w Polsce i na Słowacji, charakteryzują się oryginalnością, o którą ciężko w innych dziedzinach kultury. Niepowtarzalne cechy prac zaprezentowanych na wystawie, świadczą o dużej wiedzy z zakresu historii sztuki, bogatym warsztacie twórczym i pomysłowości młodych plastyków.

Otwarciu wystawy towarzyszył bogaty program artystyczny, przygotowany przez młodzież preszowskiej szkoły, który poruszył serca przybyłych na wystawę gości, niezwykłym tańcem, muzyką i śpiewem. Był to czas, przepełniony dyskusjami na temat roli dzisiejszej sztuki w procesie dydaktycznym w Polsce, na Słowacji i w Europie, wymiany doświadczeń artystycznych związanych z procesem twórczym, który uświadomił wszystkim, jak ogromną siłę posiada sztuka w kształtowaniu osobowości jednostki i społeczeństwa.

Do pobrania: