Test z kształcenia słuchu i audycji muzycznych

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w dniu 20 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 16.30 we wszystkich szkołach muzycznych I st (bez OSM I st) naszego regionu przeprowadzony zostanie test z kształcenia słuchu i audycji muzycznych. Do pobrania mają Państwo „Procedury organizacji badań testowych” oraz „Protokół przekazania dokumentacji”. Zamieszczam także tabelę z nazwiskami nauczycieli wytypowanymi do pracy w komisji ze wskazaniem szkoły, w której będą w dniu 20 marca br. pracować.

Dyrektorzy szkół, w których przeprowadzony będzie test, lub osoby przez nich upoważnione (pisemnie), odbierają materiały do przeprowadzenia testu w dniu 19 marca br. (poniedziałek)  w moim biurze w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 pokój 614 w godz. 8.30 – 14.30.

Po zakończeniu testu oczekuję na materiały z przeprowadzonego testu w zaklejonej komisyjnie kopercie (opisanej, z podaniem nazwy szkoły i ilości kart wypełnionych przez uczniów) w dniu 21 marca 2018 r. ( środa) w godz. 8.00 – 15.00.

PROCEDURY 2-1

Przydziały

Badania CEA wzór protokołu-