Ocena pracy nauczyciela

Przypominam dyrektorom szkół, że należy nasilić działania związane z ocenami pracy nauczycieli. Większość szkół ma w tym zakresie duże zaległości. Na stronie www. cea.art.pl znajduje się uaktualnione rozporządzenie w sprawie ocen pracy nauczycieli i zgodnie z zapisami tego rozporządzenia należy przeprowadzać oceny.