XI LUBACZOWSKIE IMPRESJE MUZYCZNE

Organizatorzy Lubaczowskich Impresji Muzycznych przypominają o zbliżającym się terminie przesyłania zgłoszeń na XI Międzyregionalny Przegląd Fortepianowy tj. do dnia 5 marca 2018 r., jednocześnie wydłużając go do 8 marca 2018 roku.