XVI Przegląd Zespołów Rytmiki w Strzyżowie

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Z. Mycielskiego w Strzyżowie zaprasza do udziału w XVI Przeglądzie Zespołów Rytmiki. Pismo przewodnie i regulamin poniżej.

Do pobrania: