Warsztaty perkusyjne – przypomnienie

Przypominam, że w dniach 26 – 27 lutego 2018 r. w ZPSM w Jarosławiu odbędą się warsztaty adresowane do zespołów perkusyjnych szkół muzycznych I i II st. W warsztatach powinny wziąć udział wszystkie zespoły perkusyjne, które obecnie pracują w szkołach naszego regionu. Do dnia 19 lutego br. powinny spłynąć wszystkie zgłoszenia. Zaznaczam, że konieczność przeprowadzenia w/w warsztatów wynika z bardzo słabych wyników uzyskanych przez zespoły naszego regionu w trakcie Przesłuchań Makroregionalnych. Dlatego zobowiązuję dyrektorów szkół do dopilnowania, aby wszystkie zespoły wzięły udział w warsztatach.