XXIV Regionalny Konkurs Wiedzy Teoretycznej – Przeworsk 2018

Uprzejmie informuję, że w dniu 8 marca 2018 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Mieczysława Karłowicza w Przeworsku odbędzie się XXIV Regionalny Konkurs Wiedzy Teoretycznej Przeworsk 2018. W ramach konkurs odbędzie się seminarium pt. „Dzieła literatury polskiej w nauczaniu kształcenia słuchu i audycji muzycznych w szkołach muzycznych I st.” Konkurs będzie realizowany w formie testu opartego na podstawie programowej. Wszystkie zadania testowe oparte będą na przykładach z literatury muzycznej i prezentowane z płyty CD oraz na fortepianie. Przygotowanie i przeprowadzenie testu, ocena i seminarium metodyczne – Pani Teresa Taradejna – Dyrektor PSM I i II stopnia w Olsztynie.

Zagadnienia konkursowe:

Konkurs będzie realizowany w formie testu opartego na podstawie programowej
i obejmującego następujące zagadnienia:

Kształcenie słuchu

 • Rozpoznawanie interwałów (od prymy do oktawy) granych melodycznie lub harmonicznie;
 • Rozpoznawanie akordów granych harmonicznie (dur, moll w przewrotach, oraz czterodźwięk septymowy, <, > bez przewrotów);
 • Rozpoznawanie i zapisywanie akordów granych melodycznie od podanego dźwięku w górę lub w dół (dur, moll w przewrotach, oraz czterodźwięk septymowy, <, > bez przewrotów);
 • Zapisanie akordów triady w gamach dur i moll (do czterech znaków);
 • Czterotaktowe dyktando rytmiczne;
 • Korekta błędów melodii i rytmu;
 • Pamięciowe dyktando melodyczne;

Audycje muzyczne

 • Rozpoznawanie instrumentów i głosów ludzkich;
 • Rozpoznawanie zespołów wykonawczych;
 • Rozpoznawanie polskich tańców narodowych (polonez, krakowiak, mazur, oberek, kujawiak) w literaturze ludowej i klasycznej (tańce stylizowane).
 • Analiza partytury utworu muzycznego pod kątem elementów dzieła muzycznego.

Wszystkie zadania testowe oparte będą na przykładach z literatury muzycznej i prezentowane w przeważającej mierze z płyty CD.

Do pobrania: