Tworzenie i dopuszczenie nowych programów nauczania

W związku z przygotowaniem CEA do tworzenia oferty doskonalenia z zakresu tworzenia nowych programów nauczania zalecono, aby wszystkie szkoły artystyczne, prowadzone przez MKiDN, przesłały do CEA do 30 marca br. następujące programy nauczania:

Szkoły muzyczne I st – „Fortepian”, „Skrzypce”, „Flet”, „Perkusja”.

Szkoły muzyczne II st – „Fortepian”, „Skrzypce”

Szkoły plastyczne – „Rysunek i malarstwo”, „Rzeźba”, „Projektowanie graficzne” (lub inną specjalizacje realizowana w szkole)

Programy należy przesłać drogą elektroniczną w formie plików w formacie PDF.