Średnia punktów na przesłuchaniach

W wyniku analizy otrzymanych protokołów z przesłuchań makroregionalnych uczniów szkół muzycznych II st opracowałem średnią regionalną zdobytych punktów przez uczniów naszego regionu. W poszczególnych instrumentach ( lub grupach instrumentów) przedstawia się to następująco:

Fortepian – 18,40

Skrzypce – 21,86

Altówka – 20,43

Wiolonczela – 18,93

Kontrabas – 18,16

Gitara – 20,37

Zespoły gitarowe – 22,42

Organy – 18,33

Akordeon – 18,36

Zespoły akordeonowe – 20,73

Instr. dęte drewniane – 19,84

Instr. dęte blaszane – 21,75

Śpiew – 20,51

Perkusja – 17,26

Zespoły perkusyjne – 17,28