Propozycje do sprawozdania dyrektora na koniec roku szk.

W załączeniu przekazuję propozycje zagadnień i konkretnych pytań, które mogłyby znaleźć się w sprawozdaniu dyrektora szkoły artystycznej z naszego regionu. Sprawozdanie to dyrektorzy każdej szkoły artystycznej składaliby do wizytatora na zakończenie roku szkolnego.

Raport dyrektora 2018