Poprawione akty nadania stopni awansu

W dniu dzisiejszym ( czwartek – 4 stycznia) otrzymałem z Warszawy oryginały nowych, poprawionych aktów awansu zawodowego nauczycieli. Proszę o kontaktowanie się ze mną w celu odebrania w/w aktów i wręczenie ich nauczycielom.