Lista konsultantów

W związku z tworzeniem przez CEA nowej listy konsultantów proszę dyrektorów, aby przedstawili do mnie do dnia 25 stycznia 2018 r. propozycje osób, które mogłyby być wpisane na tę listę. Propozycje proszę skonsultować z radą pedagogiczną, a w zgłoszeniu podać: imię i nazwisko nauczyciela, specjalność, informacje uzasadniające wskazanie danej osoby do wpisania na listę konsultantów.