Kurs pedagogiczny dla nauczycieli

Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, chcąc spełnić oczekiwania nauczycieli, którzy nie posiadają pełnych kwalifikacji pedagogicznych( psychologia, pedagogika i metodyka nauczania przedmiotu prowadzonego aktualnie w szkole), zamierza zorganizować kurs w tym zakresie. Proszę więc dyrektorów szkół, aby do dnia 28 grudnia 2017 r. przesłali do mnie (może być e-mail) informacje ilu nauczycieli jest zainteresowanych tą formą dokształcenia.

W zgłoszeniu należy podać: Imię i nazwisko nauczyciela, ukończoną uczelnię wyższą, specjalizację/ specjalność, stopień awansu zawodowego, staż pracy pedag., nauczany obecnie przedmiot.