Doskonalenia zawodowe nauczycieli – zasięg regionalny

W związku z tworzeniem przez CEA planu doskonalenia zawodowego nauczycieli na szczeblu regionu, proszę w terminie do 10 stycznia 2018 r. przesłać do mnie ( może być e – mail) propozycji tematów doskonalenia zawodowego nauczycieli, które szkoły chciałyby zorganizować w 2018 r. W propozycjach należy podać: temat szkolenia (seminarium, warsztaty), osobę prowadzącą z podaniem uczelni lub szkoły, termin (miesiąc), koszt doskonalenia. Zatwierdzone do realizacji formy doskonalenia będą w całości finansowane przez CEA.