Raport z przesłuchań 2017 – szkoły muzyczne II st

Do każdej szkoły muzycznej II st w naszym regionie, przesłałem wzór raportu, który po zakończeniu przesłuchań, należy wypełnić i przesłać do CEA (E. Żebrowska) i do wiz. J. Lewandowskiego (Olsztyn). Proszę Dyrektorów Szkół o dopilnowanie wypełnienia tego obowiązku.