Goście z Ukrainy w „krośnieńskim” plastyku

W ostatni piątek, 6 października br., przed południem zanim pożegnaliśmy sympatycznych gości z Drohobycza, zaimprowizowaliśmy na szkolnym korytarzu Liceum Plastycznego w Krośnie poplenerową wystawę. Z naszej strony była ona niekompletna ponieważ nad większością obrazów uczniowie III klasy jeszcze intensywnie pracowali, ale mali artyści z Ukrainy czyli Irina, Taras i Iwan zaprezentowali całość dorobku. Ich opiekunka, pani Olesia, która jest również malarką, zadbała o to by wszystko wypadło jak najlepiej. Zobaczyliśmy więc trzy prace studyjne oraz kilka obrazów dekoracyjnych na szkle inspirowanych motywami widzianymi w plenerowym krajobrazie Miejsca Piastowego i Rogów. Atmosfera wernisażu była niezwykle ożywiona i serdeczna. Wystawę obejrzeli również goście z Urzędu Gminy Miejsce Piastowe z panem wójtem Markiem Klarą na czele, który był pomysłodawcą i głównym organizatorem pleneru. Pojawili się również dziennikarze lokalnej prasy, błyskały flesze, wybrzmiały oklaski… Na koniec obiecaliśmy sobie, że następne plenerowe spotkanie będzie po drugiej stronie granicy w ukraińskim Drohobyczu. Zatem do zobaczenia…