Przesłuchania makroregionalne CEA – specjalność akordeon i zespoły akordeonowe SM II st.

Rzeszów, 11.10.2017 r.

Szkoły Muzyczne II stopnia
Makroregion II

 
Dyrekcja Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie, organizator Makroregionalnych Przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej (specjalność: akordeon, zespoły akordeonowe II st.) informuje, że przesłuchania odbędą się w dniach 27-28 listopada 2017 r.

Kartę zgłoszeniową dla solisty lub zespołu, wypełnioną drukiem komputerowym (do pobrania ze strony internetowej CEA – KARTA_solista, KARTA_zespol) należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do
8 listopada 2017 r. na adres:

Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im. W. Kilara
ul. Jana III Sobieskiego 15
35-002 Rzeszów

lub na adres mailowy sekretariat@zsm2.resman.pl

 

Dyrektor ZSM nr 2 w Rzeszowie