VII Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. B. Kostrzewskiej 19-21 X 2017 r.

FUNDACJA SZKOLNICTWA MUZYCZNEGO
ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1 W RZESZOWIE

zawiadamiają o kolejnej edycji konkursu dla uczniów wydziału wokalnego.

VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS WOKALNY
im. Barbary Kostrzewskiej

planowany jest w dniach 19 – 21 października 2017
Konkurs odbędzie się na  Wydziale  Muzyki
Uniwersytetu Rzeszowskiego
przy ul. Dąbrowskiego 83.

Do udziału w pracach jury przyjęli zaproszenie wybitni wykładowcy
i soliści teatrów operowych:

prof. Ryszard CIEŚLA – UMFC
mgr Bernadetta GRABIAS –  AM  Łódź
mgr Paweł SKAŁUBA – AM  Gdańsk

Szczegóły konkursu – regulamin z programem, karta zgłoszeniowa
– do pobrania na stronie internetowej szkoły www.szkolamuzyczna.rzeszow.pl

Kontakt telefoniczny sekretariat 17 748 22 00
oraz koordynatorzy konkursu:
Dominika Celińska – Głogowska tel. 605 655 110,
Barbara Kotwasińska tel. 600 069 448 

Z A P R A S Z A M Y